Прошивка и разблокировка телефонов Samsung

Предлагаем услуги по прошивке, разблокировке телефонов Samsung.

Разлочка/ unlock (отвязка от оператора) цена 400 грн

 • SM-J410F
 • SM-J410G
 • SM-J415F
 • SM-J415FN
 • SM-J415G
 • SM-J415GN
 • SM-J610F
 • SM-J610FN
 • SM-J610G
 • SM-J610GN
 • SM-J260F
 • SM-J260G
 • SM-J260M
 • SM-J260Y
 • SM-A605F
 • SM-A605FD
 • SM-A605FN
 • SM-A605G
 • SM-A605GN
 • SM-A6050
 • SM-A6058


Разлочка/ unlock (отвязка от оператора) цена 600 грн :

 • SM-A600A
 • SM-A600AZ
 • SM-A920F
 • SM-A9200
 • SM-A920N
 • SM-G887F
 • SM-G8870
 • SM-G887N
 • SM-A750F
 • SM-A750FN
 • SM-A750G
 • SM-A750GN
 • SM-A750N
 • SM-J336AZ
 • SM-J337A
 • SM-J337AZ
 • SM-J337VPP
 • SM-J337W
 • SM-J337U
 • SM-J737A
 • SM-J737VPP
 • SM-J737U
 • SM-J810F
 • SM-J810FD
 • SM-J810G
 • SM-J810GF
 • SM-J810M
 • SM-J810Y
 • SM-G960U
 • SM-G960U1
 • SM-G960W
 • SM-G9600
 • SM-G9608
 • SM-G965U
 • SM-G965U1
 • SM-G965W
 • SM-G9650
 • SM-G960F
 • SM-G960FD
 • SM-G965F
 • SM-G965FD
 • SM-A600F
 • SM-A600FN
 • SM-A600FD
 • SM-A600G
 • SM-A600GN
 • SM-A600GD
 • SM-J600F
 • SM-J600FN
 • SM-J600FD
 • SM-J600G
 • SM-J400F
 • SM-J400FD
 • SM-J400G
 • SM-J400M
 • SM-G885F
 • SM-G885G
 • SM-G885Y
 • SM-G885S
 • SM-G8850
 • SM-G8858
 • SM-N960F
 • SM-N960N


Разлочка/ unlock (отвязка от оператора) цена 300 грн

 • SM-A310F
 • SM-A310FD
 • SM-A310H
 • SM-A310M
 • SM-A310MD
 • SM-A310N0
 • SM-A310Y
 • SM-A310YD
 • SM-A5108
 • SM-A510F
 • SM-A510FD
 • SM-A510M
 • SM-A510MD
 • SM-A510K
 • SM-A510L
 • SM-A510S
 • SM-A510Y
 • SM-A510YD
 • SM-A7108
 • SM-A710F
 • SM-A710FD
 • SM-A710M
 • SM-A710MD
 • SM-A710H
 • SM-A710K
 • SM-A710L
 • SM-A710S
 • SM-A710Y
 • SM-A710YD
 • SM-J105H
 • SM-J105F
 • SM-J106H
 • SM-J106F
 • SM-J110H
 • SM-J111F
 • SM-J120A
 • SM-J120AZ
 • SM-J120F
 • SM-J120FD
 • SM-J120FN
 • SM-J120FZ
 • SM-J120G
 • SM-J120GD
 • SM-J120H
 • SM-J120HD
 • SM-J120M
 • SM-J120MD
 • SM-J120W
 • SM-J120ZN
 • SM-J320A
 • SM-J320AZ
 • SM-J320F
 • SM-J320M
 • SM-J321AZ
 • SM-J7108
 • SM-J710F
 • SM-J710FD
 • SM-J710FN
 • SM-J710FQ
 • SM-J710GN
 • SM-J710MN
 • SM-J710K
 • SM-G610F
 • SM-G610K
 • SM-G610I
 • SM-G610S
 • SM-Z200
 • SM-Z300H 
 • SM-G531
 • SM-G532G
 • SM-G532F
 • SM-G550
 • SM-N9208
 • SM-N920A
 • SM-N920C
 • SM-N920CD
 • SM-N920F
 • SM-N920K
 • SM-N920L
 • SM-N920S
 • SM-N920G
 • SM-N920I
 • SM-N920W8
 • SM-N9287
 • SM-N9287C
 • SM-Z130H
 • SM-Z130F 
 • SM-A800F
 • SM-A800I
 • SM-J320H
 • SM-J200H
 • SM-J200F
 • SM-J210F
 • SM-J700H
 • SM-J700M
 • SM-J700F
 • SM-J700FD
 • SM-J700MD 
 • SM-J700HD
 • SM-G313H
 • SM-G313HU
 • SM-G313HN
 • SM-G313HZ
 • SM-G313M
 • SM-G313ML
 • SM-G313MU
 • SM-G313MY
 • SM-G316H
 • SM-G316HU
 • SM-G316M
 • SM-G316ML
 • SM-G316MY
 • SM-G318H
 • SM-G318HU
 • SM-G318HZ
 • SM-G318M
 • SM-G318ML
 • SM-G318MZ
 • SM-G350E
 • SM-G355H
 • SM-G355HN
 • SM-G355M
 • SM-G355W
 • SM-G360H
 • SM-G360HU
 • SM-G361H
 • SM-G361HU
 • SM-G890A
 • SM-G903F
 • SM-G903FD
 • SM-G903W
 • SM-G903M
 • SM-G903MD
 • SM-G920K
 • SM-G920L
 • SM-G920S
 • SM-G920F
 • SM-G920FD
 • SM-G920I
 • SM-G920A
 • SM-G920AZ
 • SM-G920W8
 • SM-G925F
 • SM-G925FD
 • SM-G925I
 • SM-G925A
 • SM-G925W8
 • SM-G925K
 • SM-G925L
 • SM-G925S
 • SM-G928F
 • SM-G928FD
 • SM-G928I
 • SM-G928A
 • SM-G928C
 • SM-G928G
 • SM-G928W8
 • SM-G928K
 • SM-G928L
 • SM-G928S
 • SM-G928N0
 • SM-G935F
 • SM-G935K
 • SM-G935L
 • SM-G935S
 • SM-G935W8
 • SM-N930F
 • SM-N930K
 • SM-N930L
 • SM-N930S
 • SM-N935F
 • SM-N935K
 • SM-N935L
 • SM-N935S
 • SM-J210G
 • SM-J210H 
 • SM-G930F
 • SM-G930W8
 • SM-G930X
 • SM-G930K
 • SM-G930L
 • SM-G930S
 • SM-Z130
 • SM-T3777
 • SM-T377A
 • SM-T377W
 • SM-T585
 • SM-T585C
 • SM-T585N0
 • SM-T587
 • SM-T715
 • SM-T715C
 • SM-T715Y
 • SM-T715M
 • SM-T715N0
 • SM-G611F
 • SM-G611FF
 • SM-G611FD


Разлочка/ unlock (отвязка от оператора) цена 400 грн

 • SM-G386F
 • SM-G386
 • SM-G386U
 • SM-G386W
 • SM-G360A
 • SM-G3608
 • SM-G360F
 • SM-J3109
 • SM-J3109 
 • SM-J3110
 • SM-J7109
 • SM-P355
 • SM-P355C
 • SM-P355M
 • SM-P355Y
 • SM-P355B
 • SM-P355N
 • SM-P355K
 • SM-P555
 • SM-P555C
 • SM-P555M
 • SM-P555Y
 • SM-P555N
 • SM-P555K
 • SM-P555L
 • SM-P555S
 • SM-P605
 • SM-P605M
 • SM-P605L
 • SM-P605K
 • SM-P605S
 • SM-P905M
 • SM-P905F0
 • SM-P907A
 • SM-G710
 • SM-G720N0
 • SM-G870F 
 • SM-G870W
 • SM-G720A
 • SM-N9200
 • G3502L
 • G3502
 • G3508J
 • G3509I
 • G3518
 • G3559
 • G3589W
 • SM-G7106
 • SM-G7108 
 • SM-G7108V
 • SM-G7109
 • SM-G9208
 • SM-G9209
 • SM-G9250
 • SM-G9280
 • SM-G9298
 • SM-G5520
 • SM-G890A
 • SM-G7202
 • SM-G5700
 • SM-G750H
 • SM-G360FY 
 • SM-G3606
 • SM-G5306
 • SM-G5308
 • SM-G5309
 • SM-C501X
 • SM-C900X
 • SM-G1650
 • SM-G600F
 • SM-G600FY 
 • SM-G600S
 • SM-G6000
 • SM-G800F
 • SM-G800H
 • SM-G800HQ
 • SM-G800M
 • SM-G800Y
 • SM-G800R4
 • SM-G850A
 • SM-G850W
 • SM-G8508
 • SM-G8508S
 • SM-G860
 • SM-G860P
 • SM-G7200
 • SM-G7105 
 • SM-G7102
 • SM-G9200
 • SM-E7000
 • SM-J5009
 • SM-A3000
 • SM-A3009
 • SM-A5009
 • SM-E700M
 • SM-A300F
 • SM-A300FU
 • SM-A300FN
 • SM-A300H 
 • SM-A300M
 • SM-A300Y
 • SM-A300YZ
 • SM-A300G
 • SM-E500F
 • SM-E500H
 • SM-E500Y
 • SM-E500M
 • SM-E700F
 • SM-E700H
 • SM-E7009
 • SM-J500F 
 • SM-J500FN
 • SM-J500G
 • SM-J500H
 • SM-J500M
 • SM-J327
 • SM-J327R4
 • SM-J327R6
 • SM-G9198
 • SM-G530FQ 
 • SM-G530R4
 • SM-G530R7
 • SM-G530MU
 • SC-01J
 • SC-02F
 • SC-02G
 • SC-03G
 • SC-01H
 • SC-T21
 • SM-A5000
 • SM-A500F
 • SM-A500F1
 • SM-A500FQ
 • SM-A500FU
 • SM-A500G
 • SM-G900A
 • SM-G900AZ
 • SM-G900F
 • SM-G900T
 • SM-G900T1
 • SM-G900T2
 • SM-G900T3
 • SM-G900FD
 • SM-G900I
 • SM-G900L
 • SM-G900M
 • SM-G900MD
 • SM-G9006W
 • SM-G9008W
 • SM-G9009W
 • SM-G9009D
 • SM-G901F
 • SM-A500H
 • SM-A500HQ
 • SM-A500K
 • SM-A500L
 • SM-A500Y
 • SM-A500YZ
 • SM-A500XZ 
 • SM-A500M
 • SM-A500S
 • SM-A500W
 • SM-A5100
 • SM-A7000
 • SM-C7010
 • SM-A7100
 • SM-A8000 
 • SM-A9000
 • SM-A9100
 • SM-A910F
 • SM-G930AZ
 • SM-J320N0
 • SM-J320Y
 • SM-J320YZ
 • SM-J100VPP
 • SM-J3300
 • SM-J320ZN
 • SM-J5108 
 • SM-J510F
 • SM-J510FN
 • SM-J5007
 • SM-J5008
 • SM-J510FQ
 • SM-J510GN
 • SM-J510H
 • SM-J510K
 • SM-J510L
 • SM-J500M
 • SM-J500N0 
 • SM-J500Y
 • SM-J510MN
 • SM-J510S
 • SM-J510UN
 • SM-J727VPP
 • SM-G6100
 • SM-J3110
 • SM-J3119
 • SM-C9008
 • SM-C900Y
 • SM-J327VPP
 • SM-G1600
 • SM-N9300
 • SM-N930A
 • SM-N930W8
 • SM-N930R4
 • SM-N930R6
 • SM-N930R7
 • SM-W2017
 • SM-W2018
 • SM-J320VPP
 • SM-J3119S
 • SM-J3308
 • SM-G892A
 • SM-G892U
 • SM-G5528
 • SM-G3609
 • SM-G360AZ 
 • SM-G386
 • SM-G386W
 • SM-G360B
 • SM-G360F
 • SM-G360FY
 • SM-G360G
 • SM-G360GY
 • SM-G360M
 • SM-G360
 • SM-G5108
 • SM-G5109 
 • SM-G5306W
 • SM-G5308W
 • SM-G5309W
 • SM-G530A
 • SM-G530AZ
 • SM-J7008
 • SM-G530BT
 • SM-G530F
 • SM-G530FZ
 • SM-G530H 
 • SM-G530M
 • SM-G530
 • SM-G530W
 • SM-C5000
 • SM-C5010
 • SM-C5018
 • SM-C7000
 • SM-A7009
 • SM-G5510
 • SM-G891A 
 • SM-G9300
 • SM-G9308
 • SM-G930A
 • SM-C9000
 • SM-G955W
 • SM-G9350
 • SM-G935A
 • SM-G9500
 • SM-G9508
 • SM-C7018
 • SM-G950U
 • SM-G950U1
 • SM-G950W
 • SM-G9550
 • SM-G9558
 • SM-G955U
 • SM-G955U1
 • SM-G530Y
 • SM-G6000
 • SM-G600FY
 • SM-G7508
 • SM-G7509
 • SM-C900F 
 • SM-J320R4
 • SM-G935R4
 • SM-G935U
 • SM-G870A
 • SM-T237
 • SM-T321
 • SM-T325
 • SM-T335
 • SM-T335L
 • SM-T335K
 • SM-T337
 • SM-T337A
 • SM-T337W
 • SM-T355
 • SM-T355C
 • SM-T355Y
 • SM-T357A
 • SM-T357W
 • SM-T365
 • SM-T365M
 • SM-T365N
 • SM-T365Y
 • SM-T365F0
 • SM-T385
 • SM-T385C
 • SM-T385M
 • SM-T385N
 • SM-T385D
 • SM-T525
 • SM-T535
 • SM-T537A
 • SM-T555
 • SM-T555C
 • SM-T555Y
 • SM-T567
 • SM-T587
 • SM-T719
 • SM-T719C
 • SM-T719Y
 • SM-T818
 • SM-T818A
 • SM-T818T
 • SM-T818V
 • SM-T818W
 • SM-T819
 • SM-T819C
 • SM-T819Y
 • SM-T825
 • SM-T825C
 • SM-T825Y
 • SM-T827
 • SM-T905
 • SC-04G
 • 403SC
 • 404SC
 • SC-02H
 • SC-02J
 • SC-03H
 • SC-03J
 • SC-01K
 • SCV35
 • SCV36
 • SCV37
 • SM-N950W
 • SM-N950U
 • SM-N950U1
 • SM-N950UX
 • SM-N9500
 • SM-N9508
 • SM-J250F
 • SM-J250G
 • SM-J250M
 • SM-J250Y
 • SM-J250N
 • SM-J3119S

NEW EXYNOS (3 CREDITS NEEDED)

 • SC04J
 • SM-G950F
 • SM-G950FD
 • SM-G950N
 • SM-G955F
 • SM-G955FD
 • SM-G955N
 • SM-N950F
 • SM-N950FD
 • SM-N950N
 • SM-A320F
 • SM-A320FD
 • SM-A320FL
 • SM-A320Y
 • SM-A520F
 • SM-A520FD
 • SM-A520K
 • SM-A520L
 • SM-A520S
 • SM-A520W
 • SM-A530F
 • SM-A530FD
 • SM-A530W
 • SM-A720F
 • SM-A720FD
 • SM-A720FN
 • SM-A720S
 • SM-A720L
 • SM-A730F
 • SM-A730FD
 • SM-J327A
 • SM-J327AZ
 • SM-J327U
 • SM-J327W
 • SM-J727A
 • SM-J727AZ
 • SM-J727S
 • SM-J727U
 • SM-J330F
 • SM-J330FD
 • SM-J330FN
 • SM-J330G
 • SM-J330GM
 • SM-J330L
 • SM-J330N
 • SM-J530F
 • SM-J530FD
 • SM-J530FM
 • SM-J530FM
 • SM-J530K
 • SM-J530G
 • SM-J530GM
 • SM-J530L
 • SM-J530S
 • SM-J530Y
 • SM-J530YM
 • SM-J701F
 • SM-J701FD
 • SM-J701M
 • SM-J701MT
 • SM-J730F
 • SM-J730FD
 • SM-J730FN
 • SM-J730FM
 • SM-J730G
 • SM-J730GM
 • SM-J730K
 • SM-J326AZ
 • SM-G390F
 • SM-G390W
 • SM-G390Y
 • SM-G610M
 • SM-G610Y
 • SM-G570F
 • SM-G570M
 • SM-G570Y
 • SM-P585
 • SM-P585M
 • SM-P585N0
 • SM-P585Y
 • SM-P587
 • SM-P588C
 • SM-T395
 • SM-T395N
 • SM-J720F
 • SM-J720FD
 • SM-J720M
 • SM-G611M

Ремонт ноутбуков, компьютеров, телефонов.

Добро пожаловать!

IT service Recovery – компьютерный сервисный центр на Оболони c многолетней историей, на ст.м. Героев Днепра:

Ремонт компьютеров и ноутбуков:  если не загружается операционная система – восстановление или переустановка windows, диагностика и ремонт «железных» неисправностей, модернизация, восстановление данных.

Ремонт телефонов: прошивка мобильных, замена разбитых стекол, сенсоров и дисплеев, ремонт разъемов питания, замена аккумуляторов и другие работы

Ремонт мониторов: монитор не включается, гаснет, нет изображения.

Ремонт планшетов: замена разбитого стекла, не заряжается – починим гнездо питания, ремонт материнских плат.

Ремонт Apple (Iphone, Ipad): замена модулей или сенсоров, замена аккумуляторов, замена шлейфов, восстановление работоспособности гаджета.

Наши принципы:

Оперативность: 90% компьютеров и ноутбуков выдаются в течении до одного дня

Качество: используем качественные расходные материалы и запчасти, проводим дополнительные тесты

Честность и открытость: мы тестируем технику и рассказываем, что с ней происходит

Экономичность: с нами получаете больше, чем платите.